Sindrome da Alimentazione Incontrollata: Guarire si può!

Modele wychowania w pedagogice

W Roku 1921 w Calais została założona Międzynarodowa Liga nowego Wychowania (pod egidą Ligi narodów w Genewie), gdzie zostało przeniesione Międzynarodowe Biuro nowego Wychowania. Ta Nowa Organizacja Wśród swoich Członków skupiała Makers Systemów pédagogie icznych oraz rządy państw deklarujących zaprowadzenie w swoim kraju Reformy szkolnej zgodnie z określonym programem. Również Polska, zaraz po odzyskaniu Niepodległości weszła w Szeregi Ligi narodów, której Międzynarodowy programme obejmował następujące postulaty: lidze nowego Wychowania przyświecała Ponadto Idea pacyfizmu, un jej działalność trwała flippant do Roku 1932 ( organizowanie co DWA Lata światowych zjazdów). Koniec Przyszedł wraz z kryzysem ekonomicznym kapitalizmu oraz faszyzacją Europy. Po II wojnie światowej Liga nowego Wychowania została przyłączona faire l`UNESCO. W tym czasie również jej zasady, Pod wpływem ciągłego postępu w nauce, przybrały nieco innego charakteru (bardziej pedologicznego niż teozoficznego). Nowe Reguły ustalały następujące sprawy: Lénine również sformułował również w 1920 Roku podstawy systemu wychowawczego, gdzie w celu budowania nowego, społeczeństwa komunistycznego, mlodzieź związkowa miała wypełniać następujące przypisanej jej zadania: Aby określić cele wychowawcze Konieczny jest odpowiedni dobór prawidłowości treściowych, które Bà ą mieć Charakter celu Wychowania. Zasadniczym znaczeniem dla Owego zadania b, ą mieć okoliczności, w jaki sposób traktuje się proces wychowywania, Czy jako urabianie, Czy Swobodny wzrod. Jeśli uważa się Go za modelowanie, à postawienie celów jest warunkiem koniecznym. Jeśli uważać będzie się Go za wzfrost Swobodny, to określenie treści celów jest bezcelowe, ponieważ treści Cech osobowości są zawarte nous wrodzonych Cechach i samorzutnie się rozwijają. Aby proces osiągania celów zaistniał, powinny się zlecenia na niego następujące decyzje: poniżej ukazane są Czterech Wielkie religie świata, judaizmu (judaizm à monoteistyczna Religia wyznawana przez żydów. Istotne są wiara w Jahwe, przyjście Mesjasza. Żydzi uważają się za naród wybrany przez Jahve), hinduizmu (Hinduizm à monoteistyczna Religia, która czci jednego Boga Pod różnymi postaciami min: Wiszu, Siwy), buddyzmu (Buddyzm à Religia monoteistyczna, oparty na nauce Budda, przez Muzułmanów nazywanego Prorokiem Islam wywodził się z Religii judaizmu oraz chrześcijaństwa.

Coran zawiera Nauki dla muzułmanów) podstawą naukową dla nowego systemu byly 2 teorie pedagoiczne: dlatego cele wychowawcze mają sens, wówczas Gdy są zgodne z kierunkami działania tych spontanicznych procesów osobowo twórczych. Wysuwanie kilkanaście ideałów oraz celów wychowawczych byłoby całości oraz nieskuteczne. Gdy mówi się na temat ogólnoludzkiego charakteru, nie powinno się Go odebrać jako merytorycznie jednakowy u każdego, ALE jako zbiór indywidualnych Cech. Ta kreatywna Funkcja pedagogiki jest wyraźnie zaznaczona w chwili opracowywania raportów dla władz o stanie oświaty (Na exemple w latach 1971-1972). Styl Demokratyczny-w rodzinie, w której dominuje Ten styl, Dziecko jest volet życia RODZINNEGO. Bierze Udział w dyskusjach i omówieniach spraw Rodzinnych. Posiada swoje obowiązki, które przyjęło je zaakceptowało-nie byly un narzucone un przedyskutowane wspólnie. Rodzice, którzy stode ą Ten styl Wychowania na ogół nie stode ą Kar, zastępują je naturalnymi konsekwencjami oraz rozmowami je tłumaczeniem dlaczego pewnych rzeczy nie wolno Robić. Stode ą pochwały opisowe. W takiej rodzinie ważne jest szanowanie Granic każdego jej członka Zarówno rodziców Jak je dzieci. Istotną cechą charakterystyczną Rodzin ze Stylem demokratycznym jest miłość i wzajemna życzliwość.

Comments are closed.